WYBORY LOKALNE 2019 – Jaka jest rola radnych i samorządu w Zjednoczonym Królestwie?

Jaka jest rola radnych i samorządu w Zjednoczonym Królestwie?

Radni przede wszystkim reprezentują lokalną społeczność i powinni być jej aktywnymi członkami.

Można się do nich zwrócić w razie problemów: wysłuchują i, o ile są w stanie, pomogą w załatwianiu różnych spraw urzędowych lub problemów lokalnych. Przekazują także opinie lokalnej społeczności podczas posiedzeń rady, czym zapewniają jej głos w podejmowanych decyzjach.

Władze lokalne decydują o kierunkach lokalnej polityki, budżecie i realizacji działań w zakresie: edukacji i szkolnictwa, pomocy socjalnej i służby zdrowia, mieszkalnictwa, odbioru śmieci i gospodarki odpadami, dróg i oświetlenia ulic, kultury, sztuki i sportu, bezpieczeństwa obywateli, środowiska naturalnego, planowanie i regulacji, integracji społeczności lokalnej, podatków i wydatków lokalnych, czy transportu. Kontrolują także stan świadczenia usług publicznych.

Radni swój czas dzielą między własne rodziny, obowiązki zawodowe, udział w posiedzeniach rady, spotkania z mieszkańcami i casework, czyli pomoc w rozwiązywaniu problemów. O ile nie są rzecznikami rady lub nie zasiadają w komisjach ich działalność samorządowa nie jest pracą zarobkową.

259 More posts in Polityka w UK category
Recommended for you
Wybory odłożone przynajmniej do listopada

To jest PingPong - brexitowy blog polityczny Izba Gmin po raz drugi odrzuciła rządowy wniosek...