UKpoliticsPL_poleca: Czy parlament może zablokować Brexit?

W środę na wniosek opozycji parlament debatował nad swoją rolą w procesie występowania z Unii Europejskiej. Kluczowe pytanie debaty brzmi: czy w decyzjach związanych z procesem występowania UK z UE powinien brać udział demokratycznie wybrany parlament czy mandat do tego posiada jedynie rząd i premier?

Rządowa wizja Brexitu nie była znana wyborcom ani w czasie wyborów parlamentarnych w 2015, ani w referendum w 2016. Parlamentarzyści twierdzą więc, że to debaty i głosowania w Izbie Gmin powinny wyznaczać ścieżkę do nowych relacji z UE.

Sytuację można interpretować z prawnego i politycznego punktu widzenia. Ten drugi jest jasny: każdy polityk – i ten w rządzie i ten w parlamencie – chciałby decydować i każdy ma na ten temat własne zdanie. Decyduje jednak prawo, a według niego:

  • proponowana przez rząd tzw. wielka ustawa uchylająca (Great Repeal Bill) może zostać zablokowana w parlamencie, jest to jednak wewnętrzny akt prawa brytyjskiego, który nie zablokuje Brexitu
  • nie jest jasne, czy porozumienie o wystąpieniu z UE, które zakończy dwuletnią procedurę opisaną w artykule 50 Traktatu lizbońskiego, będzie umową międzynarodową; najprawdopodobniej nie, a więc ratyfikacja tej umowy przez parlament nie będzie konieczna i także nie zablokuje Brexitu
  • umowa o nowych relacjach UK i UE będzie traktatem międzynarodowym i jako taka będzie najprawdopodobniej wymagać zgody parlamentu – nie jest to jednak to samo co blokowanie Brexitu, ponieważ najprawdopodobniej ten układ zostanie zawarty już po wystąpieniu UK z UE
  • głosowanie nad wnioskami opozycji w czasie debat w tzw. dniach opozycji – tak jak w środę – nie są prawnie wiążące

Te argumenty nie przekonują jednak grupy prawników, która w połowie października w sądzie spróbuje udowodnić, że rząd nie ma wręcz mandatu do uruchomienia artykułu 50. O tym czy sędziowie spróbują zakwestionować pozycję rządu dowiemy się za klika tygodni.

Szczegóły: „Reality Check: Will Parliament get a vote on Brexit deal?”, BBC, 12 października 2016

46 More posts in Brexit_opinie category
Recommended for you
PingPong – Nie chcemy powtórki z Camerona

To jest PingPong – brexitowy blog polityczny Niemiecki FAZ i brytyjski FT niezależnie od siebie...