Twardy Brexit i brak informacji o wizycie Trumpa – mowa tronowa 2017 – podsumowanie

Wielka ustawa uchylająca i towarzyszące jej ustawy konieczne do przeprowadzenia Brexitu są priorytetem rządu. Królowa nie wspomniała o kontrowersyjnej wizycie Donalda Trumpa, co może oznaczać, że na razie się nie odbędzie. Pozostała część dwuletniego programu rządu nie zawiera wielu szczegółów.

Zestaw ustaw towarzyszących Wielkiej ustawie uchylającej, która ma przenieść unijny dorobek prawny do prawa brytyjskiego, obejmuje m.in. nową politykę migracyjną, handlową i ceł, bezpieczeństwa nuklearnego, rybołówstwa i rolną. Wspominana przez królową „niezależna polityka handlowa” oraz „budowanie nowych więzi handlowych na świecie” najprawdopodobniej oznacza podtrzymanie zamiaru wystąpienia z unii celnej. W mowie tronowej powtórzono przy tym zamiar stworzenia i utrzymania „głębokiego i specjalnego partnerstwa z europejskimi sojusznikami.”

Otwarcie nowej sesji parlamentu, dużo mniej uroczyste niż zazwyczaj, rozpoczyna sześciodniową debatę nad programem nowego rządu. Głosowanie nad ewentualnymi poprawkami oraz przyjęciem mowy tronowej odbędzie się w środę lub w czwartek w przyszłym tygodniu.

Partia Konserwatywna przedstawiła nowy program jako największa partia w parlamencie, nie ma jednak samodzielnej większości. Rozmowy koalicyjne z północnoirlandzką DUP przedłużają się, choć partia ta najprawdopodobniej i tak poprze rząd w głosowaniu w przyszłym tygodniu. Różnice zdań dotyczą w tej chwili podobno kwestii finansowych, ponieważ partie nie wejdą w formalną koalicję, a DUP ma jedynie popierać rząd w głosowaniach nad mowa tronową, ewentualnych głosowaniach nad wotum zaufania, oraz kluczowych głosowaniach nad wydatkami budżetowymi.

W programie rządu nie na rok, ale na najbliższe dwa lata – ponieważ rząd zapowiada, że w 2018 roku nie będzie mowy tronowej – znalazły się także następujące propozycje działań i ustaw:

 • wzmocnienie gospodarki, tak by zwiększone dochody z podatków pozwoliły na większe wydatki na NHS, szkoły i inne usługi publiczne;
 • nowa strategia przemysłowa, zapewniająca równiejszy rozdział dobrobytu w kraju;
 • „utrzymanie niskich podatków”;
 • przyciągnięcie inwestycji w infrastrukturę;
 • utrzymanie pozycji światowego lidera nowych technologii;
 • rozbudowa linii kolejowych [budowa HS2];
 • „sprawiedliwe finansowanie szkół”;
 • poważna reforma edukacji technicznej;
 • wzrost płacy minimalnej;
 • wzmocnienie praw i ochrony pracowników;
 • walka z nierównymi płacami kobiet i mężczyzn, a także z dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, wyznanie, niepełnosprawność lub orientację seksualną;
 • pomoc ofiarom przemocy domowej;
 • reforma ustawodawstwa dotyczącego zdrowia psychicznego i w służbie zdrowia – priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego;
 • prawodawstwo zabraniające zawyżania czynszów, promocja przejrzystości i sprawiedliwego traktowania najemców na rynku mieszkaniowym; budowa nowych mieszkań;
 • konsultacje polityki społecznej [czyli odejście od szczegółów typu zniesienie dodatków na zimowy opał dla najbogatszych osób starszych, zmiany zasad finansowania opieki nad osobami chorymi];
 • sprawiedliwsze traktowanie konsumentów na rynku, w tym wsparcie obniżenia rachunków za energię;
 • wzmocnienie unii Zjednoczonego Królestwa, poprzez wzmacnianie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych między Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Płn.;
 • praca na rzecz przywrócenia rządu krajowego w Irlandii Północnej;
 • ochrona danych osobowych i propozycje nowej polityki cyfrowej zapewniającej bezpieczeństwo online;
 • modernizacja sądownictwa;
 • wsparcie zmniejszenia składek na ubezpieczenie samochodowe;
 • „pełne, publiczne śledztwo” wyjaśniające tragedię Grenfell;
 • wprowadzenie instytucji publicznego adwokata reprezentującego ofiary i poszkodowanych w tego typu zdarzeniach;
 • utrzymanie wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB i na pomoc rozwojową na poziomie 0,7% PKB;
 • propozycje zwiększenia bezpieczeństwa najważniejszej infrastruktury;
 • stworzenie komisji przeciwko ekstremizmowi wspierającej rząd w walce z wszelkimi formami ekstremizmu w kraju i w internecie;
 • przegląd strategii antyterrorystycznej, szczególnie w obszarze kompetencji policji i służb oraz maksymalnego wyroku za przestępstwa powiązane z terroryzmem;
 • wsparcie trwałych rozwiązań konfliktów na Bliskim Wschodzie;
 • wiodąca rola w walce z ISIS w Iraku i Syrii;
 • kierowanie reformą systemy międzynarodowego, tak by skuteczniej zwalczał kryzys masowej migracji, biedę i współczesne niewolnictwo;
 • dalsze wsparcie działań przeciwko zmianom klimatyczny i wdrożenie postanowień układu paryskiego;
 • wizyty państwowe pary królewskiej z Hiszpanii w lipcu i szczyt Wspólnoty Brytyjskiej za rok [nie wspominano o wizycie państwowej Donalda Trumpa, ponieważ „nie ma jeszcze daty” – wyjaśnia Downing Street].

Pełny tekst mowy tronowej po angielsku można znaleźć tutaj (link zewnętrzny)

248 More posts in Polityka w UK category
Recommended for you
Theresa May ogłosiła rezygnację

Premier Theresa May ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska liderki Partii Konserwatywnej z dniem 7 czerwca....