Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób (Free Movemnet of People (FoM))

Jedna z czterech swobód w ramach wspólnego rynku gwarantowanych traktatami Unii Europejskiej (art. 3 ust. 2 TUE, art. 21 TFUE, tytuł IV i V TFUE, art. 45 Karty praw podstawowych). Według deklaracji brytyjskiego rządu ma przestać obowiązywać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Do tego czasu jednak obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin mają prawo do przebywania w innym państwie członkowskich przez okres krótszy niż 3 miesiące, a jedynym wymogiem jest posiadanie ważnego dowodu lub paszportu. Przedłużenie pobytu powyżej trzech miesięcy jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiednich środków pieniężnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, jako dowodu, że dana osoba lub członkowie jej rodziny nie staną się obciążeniem dla systemu opieki społecznej państwa goszczącego. Po pięciu latach nieprzerwanego pięcioletniego legalnego pobytu obywatele państw UE – pod pewnymi warunkami – nabywają prawo do pobytu stałego na terenie państwa goszczącego.

Ograniczenie prawa wjazdu lub prawa pobytu może zostać zastosowane wobec obywateli innych państw UE ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...