Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation (WTO))

Międzynarodowa organizacja określająca podstawowe zasady handlu międzynarodowego, pilnująca ich przestrzegania i dostarczająca instrumentów do rozstrzygania sporów  pomiędzy partnerami handlowymi. Zrzesza większość państw na świecie i stawia sobie za cel liberalizację handlu.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są członkami WTO, ale ponieważ są w unii celnej i co ważniejsze prowadzą wspólną politykę handlową, w WTO reprezentuje je zbiorowo unijny komisarz ds. handlu. Oznacza to także, że wszystkie państwa UE stosują takie same cła i dozwolone limity importu towarów.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej potencjalnie oznacza odzyskanie przez UK samodzielnego głosu w WTO.

Niewypracowanie porozumienia co do przyszłych relacji handlowych UK-UE po Brexicie można oznaczać konieczność oparcia ich na opcji WTO.

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...