Status osób osiedlonych – settled status – informacje ogólne

Status osób osiedlonych – settled status – informacje ogólne na podstawie deklaracji intencji brytyjskiego rządu z czerwca 2018. To jeszcze nie jest obowiązujące prawo. Wszystkie te ustalenia w ogólnym zarysie zostały ustalone z UE, ale szczegóły są nadal negocjowane z UE, będzie je także musiał zaakceptować brytyjski parlament.

Po co status osoby osiedlonej?

Według obecnych planów Wielka Brytania występuje 30 marca 2019 z Unii Europejskiej, a więc za pewien czas przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób, dający dziś obywatelom UE prawo do swobodnego osiedlania się i podejmowania pracy w UK. Posiadanie statusu osoby osiedlonej będzie obowiązkowe, jeśli chcesz na stałe przebywać w UK po 1 lipca 2021 roku. Daje on:

 • prawo do mieszkania i pracy na terytorium UK po 1 lipca 2021
 • prawo do korzystania z instytucji publicznych jak służba zdrowia, czy szkoły po 1 lipca 2021
 • prawo do korzystania ze świadczeń publicznych po 1 lipca 2021
 • prawo do ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie, po spełnieniu warunków

Kto może ubiegać się o status osoby osiedlonej?

Obywatele UE, którzy:

 • przyjadą do UK przed 31 grudnia 2020 roku oraz
 • mieszkają w UK nieprzerwanie od pięciu lat

Do ubiegania się o ten status prawo będą mieli także:

 • członkowie ich najbliższych rodzin zamieszkujący w UK, ale nieposiadający obywatelstwa UE
 • członkowie ich najbliższych rodzin z UE, którzy przyjadą do UK po 31 grudnia 2020 roku

Kiedy będzie można się ubiegać o status osoby osiedlonej?

Program ruszy testowo pod koniec 2018 roku. Proces rejestracji zostanie otwarty dla wszystkich w marcu 2019 i potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Jak będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać online. Dokumenty potwierdzające tożsamość będzie można skanować specjalną aplikacją na telefon/tablet Androida lub wysyłać pocztą. Dokumenty potwierdzające pobyt będzie można dosyłać jako zeskanowane załączniki. Konieczne będzie także przesłanie cyfrowego zdjęcia. Konsultanci będą oferować pomoc telefonicznie lub osobiście. Trwają konsultacje na temat ewentualnych innych opcji przesłania wniosku.

Ile będzie kosztować ubieganie się o status osoby osiedlonej?

 • dla osób powyżej 16 roku życia, koszt wyniesie 65 funtów
 • dla osób poniżej 16 roku życia, koszt wyniesie 32,5 funta

Nie zapłacisz jednak nic, jeśli:

 • posiadasz już stała rezydenturę (permanent residence) lub indefinate leave to remain
 • składając wniosek o status osoby osiedlonej, będzie miał już przyznany tymczasowy status osoby osiedlonej
 • jesteś osobą niepełnoletnią pod opieką władz lokalnych

Czym jest status tymczasowy?

 • to rozwiązanie dla osób, które przyjechały do UK przed 31 grudnia 2020 roku, ale do końca czerwca 2021 nie uzbierają pięciu lat nieprzerwanego pobytu
 • pozowała Ci pozostać w UK po 30 czerwca 2021, nawet, jeśli nie masz pięciu lat nieprzerwanego pobytu w UK
 • dzięki niemu możesz pozostać w UK przez maksimum pięć lat
 • w czasie tych pięciu lat będziesz mieć prawo do mieszkania, pracy, uzyskiwania świadczeń i korzystania z instytucji publicznych
 • gdy uzbierasz pięć lat nieprzerwanego pobytu będziesz mógł/mogła wnioskować o uzyskanie statusu osoby osiedlonej

Jak ubiegać się o status osoby osiedlonej lub status tymczasowy?

Do wypełnienia wniosku online potrzebne będą:

 1. Twój dowód tożsamości lub paszport państwa członkowskiego UE, np. Polski
 2. Twoje aktualne zdjęcie w wersji cyfrowej
 3. dowody nieprzerwanego przebywania w UK:
 4. przez pięć lat, jeśli starasz się o status osoby osiedlonej lub
 5. od minimum 31 grudnia 2020, jeśli starasz się o status tymczasowy

Potrzebne dokumenty

By udowodnić swój nieprzerwany pobyt możesz upoważnić Home Office by samodzielnie zweryfikowało Twój okres przebywania w UK na podstawie danych HM Revenue and Customs (HMRC), a potencjalnie także Ministerstwa Pracy i Emerytur. Dopiero jeśli w tych instytucjach nie ma odpowiednich dowodów lub nie pokrywają one całego potrzebnego okresu, możesz dostarczyć własne, np. p60, wyciągi z kont, domowe rachunki.

Uwaga! Jeśli posiadasz stałą rezydenturę (permanent residence) to jest to dowodem pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w UK. Do wniosku załączasz stałą rezydenturę i nie potrzebujesz innych dowodów.

Dokumenty potwierdzające tożsamość będzie można zeskanować telefonem lub tabletem z systemem Android, tak żebyś nie musiał się z nimi rozstawać na dłuższy czas. Możesz je także wysłać pocztą. Trwają prace nad stworzeniem punktów, w których będzie można skorzystać ze skanujących aplikacji, jeśli nie chcesz lub nie możesz użyć swojego telefonu/tabletu.

Dokumenty potwierdzając długość pobytu w UK będzie można zeskanować i dołączyć do formularza online.

Uwaga! Jeśli starasz się o status osoby osiedlonej, do wniosku dołączasz jedynie dokumenty potwierdzające Twój pobyt w UK w konkretnych okresie pięciu lat.

Deklaracja dotychczasowych konfliktów z prawem

Jeśli jesteś pełnoletni, we wniosku musisz wypełnić także deklaracją dotyczącą karalności. Brytyjski rząd podkreśla, że wie, że znaczna większość obywateli UE w UK, to osoby praworządne, chce jednak wyłapać tych, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

W deklaracji karalności samodzielnie wpiszesz wszystkie sytuacje, w których zostałeś skazany przez sądy w Polsce, Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek indziej na świecie. Podczas rozpatrywania wniosku zostaną z automatu sprawdzone Twoje dotychczasowe kontakty z brytyjskimi sądami.

Uwaga! Nawet, jeśli byłeś kiedyś karany, nadal możesz otrzymać status osoby osiedlonej. Takie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Masz dalsze pytania?

Status osób osiedlonych – settled status – FAQ – część 1

Zobacz też:

Status osób osiedlonych – settled status – wstęp

Status osób osiedlonych – settled status – jaka jest Twoja sytuacja?

9 More posts in Uncategorized category
Recommended for you
Status osób osiedlonych – settled status – FAQ – część 1

Status osób osiedlonych – settled status – FAQ – część 1 Czy te wszystkie informacje...