Status osób osiedlonych – settled status – FAQ – część 1

Status osób osiedlonych – settled status – FAQ – część 1

Czy te wszystkie informacje są pewne?

Opracowaliśmy je na podstawie dokumentu intencyjnego brytyjskiego rządu opublikowanego 21 czerwca 2018. Wszystkie dotychczasowe informacje na temat statusu osób osiedlonych to deklaracje intencji brytyjskiego rządu zarówno w procesie negocjacji brexitu z UE, jak i wewnątrz Wielkiej Brytanii. Nie jest to jeszcze obowiązujące prawo. Proces przygotowania do spełnienia tych obietnic jest jednak zaawansowany, więc można zakładać, że zostaną wypełnione. Ostateczna decyzję i szczegóły programu statusu osób osiedlonych zostaną ustalone, gdy zostanie wynegocjowane porozumienie o wystąpieniu UK z UE, a brytyjski parlament przyjmie prawo, roboczo dziś nazywane Ustawę o porozumieniu o wystąpieniu i wdrożeniu go (Withdrawal Agreement and Implementation Bill).

Co oznacza „nieprzerwany pobyt”?

  • przebywałeś/ła w UK przez przynajmniej 6 miesięcy w każdym z pięciu kolejnych lat (lub okresów 12 miesięcznych)
  • możliwe wyjątki: jednorazowo wyjechałeś/łaś z UK na okres do 12 miesięcy z ważnego powodu (np. z porodu choroby, ciąży, porodu, pracy, studiów) lub odbywałeś/łaś obowiązkową służbę wojskową poza UK
  • nieprzerwany pobyt przerywa każde skazanie i pobyt w brytyjskim więzieniu, chyba, że: mieszkasz w UK ponad 10 lat, masz prawo do stałej rezydentury i uzyskasz zgodę Home Office
  • nieprzerwany pobyt przerywa także deportacja z UK na zasadach unijnego prawa
  • jeśli nie spełniasz warunków nieprzerwanego pobytu, ale przyjechałeś/przyjedziesz do UK przez 31 grudnia 2020, najprawdopodobniej uzyskasz status tymczasowy

 

Mieszkam w UK od pięciu lat, ale w tym czasie nie pracowałam ani nie miałam comprehensive sickness insurance. Czy mogę ubiegać się o status osoby osiedlonej?

Tak. Wielka Brytania zdecydowała, że jedynym kryterium będzie nieprzerwany pobyt w UK. Nie ma wymogu pracy, dochodów, ani posiadania ubezpieczeń. Musisz jednak udowodnić swój pobyt np. wyciągami z konta lub rachunkami.

Kto to jest „bliski członek rodziny”?

Małżonek, małżonka, partner/partnerka ze związku partnerskiego, partner ze stałego związku, pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk/wnuczka (także dziecko, wnuk/wnuczka małżonka/małżonki lub partnera ze związku partnerskiego), pozostający na utrzymaniu rodzic lub dziadek/babcia (także małżonka/małżonki lub partnera ze związku partnerskiego).

Czy dzieci obywateli UE mieszkające w UK także muszą ubiegać się o status osoby osiedlonej?

O ile nie mają brytyjskiego obywatelstwa, to tak. O status osoby osiedlonej w imieniu niepełnoletniego dziecka obywatela UK wnioskuje rodzic.

Co z dziećmi obywateli UE, które zostają w Polsce lub urodzą się w Polsce po 31 grudnia 2020?

Dzieci w wielu do 21 lat nieposiadające brytyjskiego obywatelstwa, których rodzice mają prawo do statusu osoby osiedlonej, mogą dołączyć do rodziców w UK nawet po 31 grudnia 2020 roku, niezależnie od tego gdzie się urodziły i przebywały do tej pory. O status osoby osiedlonej dla nich trzeba będzie wystąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjazdu.

Czy skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powoduje, że nie będę miał/a prawa do uzyskania statusu osoby osiedlonej?

Niekoniecznie. We wniosku musisz zadeklarować wszystkie dotychczasowe wyroki. Każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Chodzi o to, żeby ustalić, czy wnioskujący nie popełnił poważnych przestępstw ani nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa.

Czy ubieganie się o status osoby osiedlonej jest obowiązkowe?

Tak. Jeśli chcesz pozostać w UK po 1 lipca 2021 roku musisz złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.

Czy do potwierdzenia tożsamości będzie można użyć innego dokumentu na przykład świadectwa urodzenia?

Celem dokumentów będzie zarówno potwierdzenie tożsamości, jak i obywatelstwa osoby wnioskującej. Na pewno więc będzie musiał to być dokument z aktualnym zdjęciem, zawierający informację o obywatelstwie oraz wydany przez organ państwowy. W przypadku Polaków te trzy czynniki łączą polski dowód osobisty lub paszport.

Jak się ma status osób osiedlonych do stałej rezydentury?

Dokument potwierdzający stała rezydenturę ma stracić ważność 31 grudnia 2020 roku. Jeśli planujesz pozostać w UK po 1 lipca 2021 roku, to do 30 czerwca 2021 roku musisz złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. Wniosek ten w przypadku posiadania stałej rezydentury będzie można składać bezpłatnie. Dołączając do wniosku o status osoby osiedlonej Twój dokument potwierdzający stała rezydenturę, nie będziesz musiał/a w inny sposób udowadniać nieprzerwanego pięcioletniego pobytu w UK. Do wniosku nadal jednak musisz dołączyć dowód tożsamości, zdjęcie oraz deklarację na temat karalności.

Jak ma się status osoby osiedlonej do obywatelstwa brytyjskiego?

Nabycie statusu osoby osiedlonej, tak jak wcześniej stałej rezydentury, to po 1 stycznia 2021 roku konieczny krok na drodze do obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Będzie się można o nie ubiegać minimum rok po przyznaniu statusu osoby osiedlonej i spełnieniu pozostałych warunków. Do 31 grudnia 2020 do starania się o brytyjskie obywatelstwo nadal upoważnia stała rezydentura, o ile nabyło się ją minimum 12 miesięcy wcześniej.

Czy po wyjściu UK z Unii ubieganie się o obywatelstwo będzie wyglądało tak samo jak dotychczas?

Zasadniczo tak, choć są to wewnętrzne przepisy brytyjskie i reguły w przyszłości mogą się zmienić. Na razie jednak osoby, które mają stałą rezydenturę lub w przyszłości nabędą status osoby osiedlonej (co jest jednoznaczne z nabyciem indefinete leave to remain) będą mogły ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo 12 miesięcy po przyznaniu statusu i spełnieniu innych, dotychczas obowiązujących warunków.

Co się stanie jeśli się pomylę lub nie dostarczę jakiś dokumentów do wniosku o status osoby osiedlonej?

W przypadku drobnych błędów Home Office skontaktuje się z Tobą byś mógł/mogła poprawić błędy przed wydaniem ostatecznej decyzji. Podobnie jeśli zabraknie jakiegoś dokument, ktoś z Homer Office powinien Cię o tym zawiadomić.

W przypadku odrzucenia wniosku, masz prawo ponownie złożyć wniosek do 30 czerwca 2021 roku. Masz także prawo odwołać się od decyzji.

Czy status osoby osiedlonej będziesz przyznawany na całe życie?

Taki jest plan. W tej chwili wiadomo jedynie, że mają go tracić osoby, które wyjadą z UK na okres ponad pięciu lat. Na dalsze szczegóły trzeba poczekać do ustawy. Co będzie za 10 lat tak naprawdę nikt w tej chwili nie odpowie. Pamiętaj, że rok po uzyskaniu statusu osoby osiedlonej możesz ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Jeśli masz plan pozostać w UK „na zawsze”, nie jest to głupi pomysł.

Jaki czas można spędzić poza UK, aby status osoby osiedlonej nie wygasł?

Pięć lat.

Czy otrzymam do ręki dokument potwierdzający przyznanie statusu osoby osiedlonej?

Dowód otrzymania statusu osoby osiedlonej będzie dostępny online. Papierowy lub plastikowy dokument otrzymają jedynie osoby spoza UE, które nie posiadają jedynie biometrycznej karty rezydenta.

Rejestrowałem się w Home Office 8 lat temu. Czy znowu bede musial sie zarejestrowac i zaplacic?

Rejesterować się będą musieli wszyscy, którzy chcą nadal mieszkać i pracować w UK po 1 lipca 2021. Z opłaty na ten moment będę zwolenione osoby, które posiadają dokument stałej rezydentury.

Czy wszystkie wnioski o przyznanie statusu osoby osiedlonej zostaną rozpatrzone pozytywnie?

Strona brytyjska deklaruje dobra wolę. Ze swojej strony najlepiej zrobisz, jeśli złożysz wniosek jak najwcześniej i dokładnie go sprawdzisz. W przypadku odrzucenia wniosku, masz prawo ponownie złożyć wniosek do 30 czerwca 2021 roku. Masz także prawo odwołać się od decyzji.

Czy członkowie rodzin nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa UE także będą mieli prawo do statusu osoby osiedlonej?

Tak, najbliżsi członkowie rodzin obywateli UE będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej. Do wniosku będą musieli dołączyć dokument potwierdzający ich związek z obywatelem/obywatelką UE (świadectwo urodzenia, małżeństwa itp.) oraz dokumenty członka rodziny z UE, na którego się powołują. O ile nie posiadają biometrycznej karty rezydenta konieczne będzie także pobranie odcisków palców.

Co jeśli przegapię deadline 30 czerwca 2021?

Gdybyś miał naprawdę ważny powód i nie mógł złożyć wniosku do 30 czerwca 2021, Home Office zakłada, że jeśli potrafisz go uzasadnić dostaniesz dodatkowy czas na złożenie wniosku.

Kiedy wszystko będzie już pewne na sto procent?

Dalsze szczegóły dotyczące statusu osoby osiedlonej zostaną ustalone części umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która powinna zostać ratyfikowana do 30 marca 2019 roku i niezależnie od tego przyjęte przez parlament brytyjski.

Czy mogę wnioskować o status osoby osiedlonej z Polski?

Na razie nie. Póki co o status będzie można wnioskować online, jedynie z terytorium Wielkiej Brytanii.

Co stanie się, jeśli Wielka Brytania i UE nie ratyfikują do 30 marca 2019 porozumienia o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Jest to nadal scenariusz, którego obie strony chcą uniknąć. Jeśli jednak do niego dojdzie możliwe są następujące warianty:

  1. Członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zostaje przedłużone, prawa obywateli UE w UK nie ulegają zmianie
  2. Wielka Brytania występuje z UE bez porozumienia, zostaje zawarta osobna umowa w sprawie praw obywateli UE w UK
  3. Wielka Brytania występuje z UE bez porozumienia, nie zostaje zawarta osobna umowa ws prawa obywateli UE w UK, należy liczyć na deklarowaną od dnia referendum dobrą wolę brytyjskiego rządu

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Home Office.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć. Możesz też sprawdzić stronę Home Office w języku angielskim lub polskim. Możesz także skorzystać ze strony the3million (po angielsku) oraz grupy pomocy na Facebooku (po polsku).

Wróć do początku:

Status osób osiedlonych – settled status – wstęp

Status osób osiedlonych – settled status – jaka jest Twoja sytuacja?

Status osób osiedlonych – settled status – informacje ogólne

12 More posts in Uncategorized category
Recommended for you
Co się wydarzy w Izbie Gmin 22 października?

Rząd Borisa Johnsona opublikował w poniedziałek wieczorem (21.10) projekt ustawy wdrażającej porozumienie brexitu do prawa...