Sprzeciw wobec Brexitu – oficjalny program wyborczy Partii Liberalnych Demokratów 2017

Sprzeciw wobec twardego Brexitu i umożliwienie Brytyjczykom głosowania w nowym referendum nad warunkami przyszłej umowy z UE znalazły się w centrum opublikowanego w środę programu wyborczego Partii Liberalnych Demokratów.

Partia nie stara się w tych wyborach o zwycięstwo – przyznaje, że konserwatyści są nie do pokonania – ale prosi wyborców o mandat oficjalnej opozycji, która „pociągnie rząd Theresy May do odpowiedzialności”. Partia Pracy według libdemsów nie zagra tej roli prawidłowo, tylko „ręka w rękę skoczy z Theresą May z klifu twardego Brexitu”.

Według liberalnych demokratów czerwcowe referendum dało brytyjskiemu rządowi mandat do rozpoczęcia negocjacji występowania z UE, ale przekonują, że na kartach do głosowania nie było wyboru modelu relacji z UE, więc referendum nie zdeterminowało kształtu dalszej współpracy. Dlatego partia obiecuje walkę o zapobiegnięcie twardemu Brexitowi rozumianemu jako wystąpienie ze wspólnego rynku, zakończeniu swobodnego przepływu osób i opuszczeniu unii celnej. Libdemsi chcą użyć swojej siły w parlamencie do utrzymania Wielkiej Brytanii tak blisko UE jak to możliwe.

Obywatelom UE mieszkającym już w UK liberalni demokraci chcą jednostronnie zagwarantować ich obecne prawa, podkreślając ogromny wkład imigrantów w rozwój wielu sektorów brytyjskiej gospodarki.  Partia wzywa przy tym do uproszczenia systemu rejestracji i wymagań koniecznych do uzyskania stałej rezydentury i obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Po udzieleniu jednostronnych gwarancji obywatelom UE libdemsi będą nakłaniać rządy państw europejskich do przyznania takich samych praw obywatelom UK w UE.

W czasie negocjacji z UE partia będzie lobbować za utrzymaniem członkostwa we wspólnym rynku, w tym utrzymania pełnego dostępu City of London do europejskich rynków finansowych, i brakiem kontroli celnych na granicach. Będzie starać się także o zachowanie swobodnego przepływu osób, z prawem do pracy, podróży, studiowania i osiedlania się na emeryturze w państwach UE tak jak dotychczas. Nałożenie przez rząd jakichkolwiek restrykcji na przepływ osób z UE musi według LD uwzględnić niezwykłe znaczenie imigrantów z UE dla brytyjskiej gospodarki, w tym dla brytyjskich instytucji publicznych.

Partia chce także utrzymania unijnych regulacji dotyczących ochrony środowiska, praw socjalnych i równościowych, i tym samym pośrednio jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wśród przykładów wymieniono prawo do 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Tu jednak uważni czytelnicy zwrócili uwagę, że prawo UE zakłada 14-tygodniowe minimum, a urlop 52-tygodniowy wynika z prawa brytyjskiego.

Liberalni demokraci chcą utrzymania maksymalnego wymiaru współpracy policyjnej i sądowniczej z UE, w tym członkostwa w Europolu, obowiązywania Europejskiego nakazu aresztowania oraz wzajemnego dostępu do policyjnych kartotek. Sprzeciwiają się także odstąpieniu od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Jeśli do Brexitu dojdzie obiecują ochronę rodzimego przemysłu opierającego się do tej pory na unijnych dotacjach, w tym rolnictwa, turystyki, przemysłu kreatywnego i innych gałęzi przemysłu na najbiedniejszych obszarach. Rybakom obiecują, że nie pozwolą rządowi użyć ich w negocjacjach z UE jako karty przetargowej, którą można poświęcić w zamian za zrealizowanie innych rządowych priorytetów. Uczelniom zaś obiecują starania o utrzymanie obecnego poziomu inwestycji w brytyjską naukę i prawo do ubiegania się o unijne fundusze „na równych zasadach”. Jeśli skończy się dopływ unijnych funduszy będą lobbować za dofinansowaniem udziału brytyjskich akademików w programach finansowanych dotąd z Horizon 2020.

Liberalni Demokraci opowiadają się za dalszym uczestnictwem w programach typu Erasmus+, które zwiększają szanse ludzi młodych. Chce również, aby wyjeżdżający na wakacje Brytyjczycy mogli nadal korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czy obniżonych opłat za roaming, a ich pupile – z paszportów dla zwierząt.

Partia chce dalszej współpracy z UE w kwestiach polityki klimatycznej i energetycznej, a także kontynuacji członkostwa w Euratomie i zapewnienia nieprzerwanej współpracy w dziedzinie energii atomowej.

Szkocji, Walii i Irlandii Północnej liberalni demokraci obiecują zabieganie o poszanowanie krajowych priorytetów i długoterminowych interesów. Przeciwstawią się także „wszelkim działaniom, które zagrożą stabilności politycznej Irlandii Północnej” i będą lobbować na rzecz ochrony prawa mieszkańców Gibraltaru.

Na końcu najważniejsze: liberalni demokraci twierdzą, że każde porozumienie osiągnięte na drodze negocjacji z UE, które zakończy brytyjskie członkostwo we wspólnocie, będzie gorsze niż pozostanie państwem członkowskim. Chcą więc na koniec negocjacji rozpisać nowe referendum, w którym wyborcy wybiorą między nową umową a stanem obecnym. Na ten moment zapowiadają, że będą wtedy namawiać do głosowania za pozostaniem w UE.

Cały program wyborczy Partii Liberalnych Demokratów ma 97 stron i można go znaleźć TUTAJ. We wtorek swój program wyborczy opublikowała Partia Pracy (omówienie po polsku TUTAJ). W czwartek długo oczekiwany program Partii Konserwatywnej.

88 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
Status osób osiedlonych – settled status – wstęp

Status osób osiedlonych to nowy program brytyjskiego rządu, który ma objąć wszystkich obywateli UE, którzy...