Remain vs Leave – argumenty z debaty

DEBATA REFERENDALNA

Miejsce: studio ITV

Data: 9 czerwca 2016

Uczestnicy:

Po stronie Remain: Nicola Sturgeon (SNP), Amber Rudd (Partia Konserwatywna) i Angela Eagle (Partia Pracy)

Po stronie Leave: Boris Johnson (Partia Konserwatywna), Gisela Stuart (Partia Pracy) i Andrea Leadsom (Partia Konserwatywna)

IMIGRACJA

Główne argumenty strony Remain: Główne argumenty strony Leave:
– system swobodnego przepływu osób działa w dwie strony: Brytyjczycy także mogą wyjeżdżać i pracować w Europie – australijski system jest bardziej sprawiedliwy, ponieważ opiera się na przyjmowaniu tych migrantów, którzy posiadają potrzebne UK umiejętności
– australijski system punktowy pozwala Australii wpuszczać jeszcze więcej migrantów – australijski system pozwala przywrócić kontrolę nad granicami i tym kogo wpuszczamy do kraju
– koszty i korzyści płynące z migracji są trudniejsze do obliczenia niż się wydaje, nie chodzi tylko o liczbę osób przybywających do UK – proponujemy proste rozwiązanie problemu migracji – system punktowy identyczny dla wszystkich
– David Cameron wynegocjował hamulce bezpieczeństwa w postaci ograniczeń świadczeń socjalnych, które zmniejszą imigrację – ograniczenie migracji netto do obiecanych dziesiątek tysięcy jest niemożliwe bez wyjścia z UE
– obywatele UE podlegają kontroli paszportowej na granicach, osoby z przeszłością kryminalną nie są wpuszczane – obecny system nie pozwala na kontrolę przeszłości kryminalnej osób wjeżdżających do UK
– członkostwo w Interpolu i Europejski Nakaz Aresztowania usprawniają wymianę informacji o przestępcach i ekstradycję – można współpracować z Interpolem poza UE
– współpraca w Europie pozwala trzymać terrorystów z daleka od brytyjskich granic – obecny system i strefa Schengen pozwalają na wyjazd terrorystów do UE, i tym samym do UK
– obywatele UE wpłacają więcej do brytyjskiej systemu niż z niego wybierają, wnoszą pozytywny wkład do brytyjskiej gospodarki – obecny system pozwala na nieograniczoną imigrację z UE, zbyt dużo ludzi przyjeżdża do UK
– w usługach publicznych pracuje 200 tys. imigrantów z UE, w NHS pracuje 50 tys. migrantów z UE, służba zdrowia wiele im zawdzięcza, bez nich nie mogłaby funkcjonować – swobodny przepływ osób pozwala na masowy napływ migrantów z krajów południa Europy, gdzie panuje kryzys gospodarczy i gigantyczne bezrobocie oraz ze środkowej i wschodniej Europy, gdzie płace są niższe, więc napływ taniej siły roboczej napędza niższe pensje
– to nie migranci są przyczyną kryzysu w NHS, tylko rządowe i lokalne cięcia wydatków – brak kontroli nie pozwala planować budżetu i zarządzania usługami publicznymi, imigracja jest powodem zbyt dużej presji na szkolnictwo, służbę zdrowia i mieszkalnictwo w UK,

GOSPODARKA

Główne argumenty strony Remain: Główne argumenty strony Leave:
– pozostanie w UE oznacza silniejszą gospodarkę, a to oznacza miejsca pracy, niższe ceny, więcej pieniędzy dla usług publicznych, – UK to piąta gospodarka na świecie, poradzi sobie sama
– za członkostwo w UE brytyjskie gospodarstwa domowe płacą ok. 1 funta tygodniowo, w zamian dostają dużo wiele korzyści – wyjście z Unii to oszczędność 350 mln funtów tygodniowo, pieniądze te można wydać na nasze priorytety w kraju
– w UE mamy dostęp do 500 mln konsumentów na wspólnym rynku bez ceł i bez dodatkowych kosztów – 80 proc. światowych gospodarek nie należy do wspólnego rynku UE
– obecnie 40 proc. brytyjskiego eksportu trafia do UE, wystąpienie oznacza utrudnienia dla eksporterów – 99 proc. firm w UK, to małe i średnie przedsiębiorstwa, większość nie handluje z UE
– wspólne regulacje ułatwiają sprzedaż w Unii Europejskiej, istnieje 1 system, zamiast 28 – wspólne regulacje kosztują UK ogromne pieniądze
– to prawda, że Wielka Brytania jest płatnikiem netto do unijnego budżetu, ale czerpie z UE inne korzyści – pozostając w UE będziemy dokładać do jej budżetu
– 9/10 ekonomistów mówi, że pozostając w UE, UK zyska – biznesmeni mówią, że lepiej im będzie poza UE
– wszystkie instytucje międzynarodowe za pozostaniem w UE, w tym: WTO, MFW, OECD – eksperci mylili się w sprawie członkostwa w strefie euro i ERM, mogą mylić się także teraz
– wychodząc z UE tracimy dostęp do wspólnego rynku – 27 państw ma podpisanych z UE umowy o wolnym handlu i dostępnie do rynku towarów, a 21 do rynku usług
– Leave nie mówi jaki model współpracy gospodarczej przyjmie UK po ewentualnym Brexicie, padają różne odmienne głosy – pozostając w strefie euro zdajemy się wolę upadającej strefy euro, tylko dwa państwa UE nigdy nie wejdą do strefy euro, te dwa państwa zawsze będą przegłosowane przez resztę
– wyjście z UE szczególnie uderzy w producentów – sytuacja na rynku towarów znacznie się poprawiła, biznesmeni twierdzą, że często łatwiej handlować z USA niż z UE
– po wyjściu z UE będziemy handlować z UE na warunkach Światowej Organizacji Handlu, a to oznacza wprowadzenie ceł, np. 10 proc. na samochody – nie będzie ceł po wyjściu z UE,  żaden niemiecki czy francuski polityk nie powie swoim wyborcom, że będą musieli płacić cła za eksport do lub import z UK,
– Kanada negocjuje umowę o wolnym handlu już 7 lat – to wina Unii
– Unia wynegocjowała umowy o wolnym handlu z 53 państwami na świecie, wystąpienie z UE oznacza, że my będziemy musieli negocjować je od początku – szybko wynegocjujemy lepsze warunki, bo nie będziemy musieli słuchać opinii 27 państw UE
– po stronie Leave nie ma ani jednego eksperta od ekonomii – już wcześniej tzw. autorytety mówiły, że UK musi wstąpić do ERM i do strefy euro – wtedy się pomylili, teraz też nie mają racji
– Wielka Brytania uzyskała w renegocjacji prawo do nieuczestniczenia w pomocy finansowej dla upadających państw strefy euro – będziemy musieli płacić za ratowanie upadających gospodarek w strefie euro
– współpraca wzmacnia potencjał gospodarczy Unii – strona Remain nie wierzy w brytyjski potencjał
– unijny budżet do 2020 roku jest już ustalony i nie można go zmienić bez zgody wszystkich państw – Bruksela już przygotowuje dalsze żądania finansowe wobec Wielkiej Brytanii
– współpraca pozwala przeciwstawić się potężnym międzynarodowym koncernom i zmusić je do płacenia należnych podatków – tylko Antarktyda rozwija się wolnej niż UE
– nie można mieć dostępu do wspólnego rynku, nie płacąc składek i nie akceptując swobodnego przepływu osób – można mieć dostęp do wspólnego rynku, nie płacąc składek i nie akceptując swobodnego przepływu osób
– Wielka Brytania sama decyduje o własnych podatkach i gospodarce – Bruksela chce wprowadzić unijny numer identyfikacji podatkowej
– 3 mln miejsc pracy jest powiązane z handlem z UE – ludzie, którzy tworzą miejsca pracy w UK, na przykład szef JCB, twierdzą, że mogą się rozwijać także poza UE

NHS

Główne argumenty strony Remain: Główne argumenty strony Leave:
– silniejsza gospodarka oznacza więcej pieniędzy na NHS, wyjście z UE nie zwiększy brytyjskiego budżetu na NHS – pieniądze zaoszczędzone na UE można wydać na NHS
– za kryzys w NHS odpowiedzialny jest brytyjski rząd, nie UE czy migranci – wyjście z UE zmniejszy imigrację i tym samym presję na służbę zdrowia,
– migranci pracujący w NHS wnoszą ogromny wkład w brytyjską służbę zdrowia i trzeba to docenić – brytyjski NHS jest darmowy i dostępny dla wszystkich rezydentów w UK, im więcej migracji tym więcej osób z niego korzysta, a niekontrolowana imigracja powoduje, że nie można właściwie rozplanować wydatków
– imigranci opiekują się starszymi i chorymi ludźmi w UK – wyjście z UE ułatwi rekrutację personelu mówiącego po angielsku, np. z Australii
– po stronie Leave są politycy, którzy domagali się wprowadzenia opłat za NHS, na przykład Boris Johnson – to nie ma związku z Unią Europejską
– Brytyjczycy za granicą mają bezpłatny odstęp do lokalnych służb zdrowia – wynegocjujemy porozumienie
– sami lekarze i pracownicy NHS (np. Royal College of Midwives, związek zawodowy Unison) są za pozostaniem w UE – pacjenci czują jak mocno obciążony jest NHS

PRAWA KOBIET I PRAWA PRACOWNIKÓW

Główne argumenty strony Remain: Główne argumenty strony Leave:
– prawa kobiet i prawa pracownicze zapisane są w unijnych traktatach m.in. płatne urlopy, urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, ochrona pracowników; to gwarantuje ich pozostanie bez względu na to kto będzie rządził w UK

 

– Wielka Brytania jest pionierem praw kobiet i praw pracowników, były tu zanim UK dołączyła do UE lub zanim wspólnota te prawa przyjęła (1970 – równa płaca; 1975 – zniesienie dyskryminacji ze względu na płeć, dzielony urlop na dziecko, ulgi podatkowe na opiekę nad dziećmi, delegalizacja okaleczania żeńskich narządów płciowych (ang. Female Genital Mutilation, FGM)
– strona Leave nazywa prawa gwarantowane przez UE obciążeniami biurokratycznymi i nie jest w stanie powiedzieć, które z nich zlikwiduje po wyjściu z UE – prawodawstwo UK gwarantuje więcej praw pracowniczych niż UE

 

– za pozostaniem opowiada się większość związków zawodowych – unijne, nie brytyjskie sądy decydują o prawach pracowników

 

SUWERENNOŚĆ

Główne argumenty strony Remain: Główne argumenty strony Leave:
– niezależność to możliwość współpracy z innymi niepodległymi państwami, w Niemczech, czy Francji nikt nie powie, że ich państwa straciły niepodległość przez członkostwo w UE – suwerenność to prawo decydowania o własnym losie, musimy przewrócić kontrolę
– Wielka Brytania uzyskała opt-out ze stałego zacieśniania integracji europejskiej, tzw. ever closer union, UK nie jest też w Schengen, więc kontroluje swoją granicę – Unia chce zostać superpaństwem i zlikwidować państwa narodowe
– Brytyjczycy wybierają członków parlamentu europejskiego, a przedstawiciele innych instytucji wybierani są przez demokratycznie wybranych przywódców państw i rządów Unii Europejskiej – suwerenność to demokracja, Unia nie jest demokratyczna, demokracja to prawo odwoływania niechcianych polityków, obywatele UE nie mogą zdymisjonować żadnego z  5 prezydentów UE
– pozostając w UE, UK ma wpływ na kształt wszystkich praw powstających w UE, zapewnia to m.in. harmonizację handlu i praw pracowniczych w całej Unii – suwerenność to możliwość stanowienia własnego prawa, teraz 60 proc. prawodawstwa pochodzi z UE i jest tworzona przez niewybrane elity unijne
– raport 5 prezydentów o dalszej integracji dotyczy strefy euro, UK nie jest w strefie euro i nigdy nie będzie – raport 5 prezydentów mówi, że unia dalej się będzie integrować
– Wielka Brytania ma prawo weta w wielu kluczowych sprawach, w tym przy akcesji nowych państw członkowskich – Wielka Brytania nie ma prawa weta w przypadku akcesji nowych państw, a nawet jeśli ma to rząd i tak chce akcesji Turcji
– Europejski Nakaz Aresztowania to przykład współpracy wzmacniającej wymiar sprawiedliwości w poszczególnych państwach – z Europą można współpracować także będąc poza Unią, czego dowodem są Szwajcaria i Norwegia, i inne państwa
– oddając odrobinę suwerenności na rzecz międzynarodowej współpracy wspólnymi siłami zyskujemy bezpieczeństwo – nie powinniśmy oddawać nikomu naszej suwerenności
– możemy być liderem w UE, realizować nasze globalne wizje, a nie zamykać się w „małej Anglii” – możemy być liderem na świecie
– wszyscy światowi przywódcy chcą, żebyśmy pozostali w UE – wszyscy światowi przywódcy będą z nami współpracować także poza UE
– Wielka Brytania ma prawo weta każdej decyzji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, kilka lat temu minister William Hague zawetował powstanie wspólnej kwatery europejskich sił zbrojnych – Unia chce nam narzucić wspólną armię
– wyjście z UE zagrozi jedności Zjednoczonego Królestwa, Szkocja może zagłosować za niepodległością, w Irlandii Północnej zachwieją się podstawy konstytucyjnego ładu gwarantujące pokój, pod znakiem zapytania stanie otwarta granica z Republiką Irlandii – Szkoci w demokratycznym referendum zdecydowali się pozostać w Zjednoczony Królestwie; obszar swobodnego podróżowania między Irlandią i UK istnieje od 100 lat i nie przestanie istnieć po wyjściu z UE; Irlandia Północna sobie poradzi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...