Przewodnik po partiach cz. 2 – Conservative Party

Partia Konserwatywna

Partia Konserwatywna opowiada się za renegocjacją warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Nowe zasady współpracy mają zostać poddane pod referendum w 2017r. Konserwatyści gotowi są pozostać w Unii, jeśli uznają nowe warunki za korzystne, jednym z postulatów jest możliwość ograniczenia napływu imigrantów z innych krajów UE.

Partia Konserwatywna to jedna z najstarszych formacji politycznych w UK. Wygrała ostatnie wybory do Europarlamentu w 2009r., a rok później wybory do Izby Gmin. Wspólnie z Partią Liberalnych Demokratów tworzy dziś brytyjski rząd. Premierem i liderem Konserwatystów jest David Cameron.

Postulaty:

Partia Konserwatywna uznaje się za partię centro-prawicową i euroreliastyczną. Najwięcej uwagi poświęca możliwości renegocjacji warunków członkostwa w Unii Europejskiej, a jednocześnie promuje korzyści jakie niesie udział we wspólnym rynku. Konserwatyści opowiadają się za:

  • Europą suwerennych państw, ściśle współpracujących w ramach wolnego rynku
  • utworzeniem strefy wolnego handlu przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone
  • poddaniem wszelkich zmian traktatów europejskich pod referendum
  • zmniejszeniem unijnego budżetu, w tym środków na fundusze europejskie
  • ograniczeniem imigracji do UK z innych krajów Unii Europejskiej
  • niewstępowaniem UK do strefy euro
  • pozostaniem UK poza procesem pogłębiającej się integracji gospodarczej i politycznej w Unii Europejskiej, przy czym taka integracja innych państw byłaby do zaakceptowania
  • nie zacieśnieniem współpracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej, kompetencje te powinny zostać zarezerwowane dla poszczególnych państw
  • rozszerzeniem Unii Europejskiej o nowe państwa, w tym kraje Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdowa, Gruzja)

Program dalszych działań Partii Konserwatywnej wobec UE ma opierać się na przeglądzie relacji UK-UE, który zakończy się w 2014 r. Część konserwatystów uważa, że Wielka Brytania powinna natychmiast opuścić Unię Europejską, część uważa członkostwo za bardzo korzystne. Wobec podziałów we własnej partii premier uznał, że UK powinna mieć prawo decydowania, w których obszarach chce współpracować, a w których nie.

(na dzień 11 marca Partia Konserwatywna nie opublikowała manifestu wyborczego w kampanii do Parlamentu Europejskiego)

Lista kandydatów według okręgów:

(mogą pojawić się zmiany, ostateczne listy muszą być zgłoszone do 24 kwietnia)

(1) Eastern: Vicky Ford, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, John Flack, Tom Hunt, Margaret Simons, Jonathan Collet; (2) East Midlands: Emma Mcclarkin, Andrew Lewer, Rupert Matthews, Stephen Castens, Brendan Clarke-Smith, (3) Londyn: Syed Kamall, Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Caroline Attfield, Lynne Hack, Sheila Lawlor, Glyn Chambers Annesley George Abercorn; (4) North East: Martin Callanan, Ben Houchen, Andrew Lee; (5) North West: Jacqueline Foster, Sajjad Karim, Kevin Beaty, Deborah Dunleavy, Joe Barker, Daniel Hamilton, Chris Whiteside, James Walsh; (6) South East: Daniel Hannan, Joseph Deva Dl, Richard Ashworth, Marta Andreasen, Richard Robinson, Graham Knight, Julie Marson, George Jeffrey, Rory Love, Adrian Pepper; (7)West Midlands: Philip Bradbourn, Anthea Mcintyre, Daniel Dalton, Michael Burnett, Sharon Buckle, Dan Sames; (8) South West: Ashley Fox, Julie Girling, James Cracknell, Georgina Butler, Sophie Swire, Melissa Maynard; (9) Walia: Dr Kay Swinburne, Aled Davies, Dr Dan Boucher, Richard Hopkin, (10)Yorkshire and the Humber: Timothy Kirkhope Mep, Alex Story, John Procter, Carolyn Abbott, Michael Naughton; (11)Szkocja: Ian Duncan, Belinda Don, Nosheena Mobarik, Jamie Gardiner, Iain Mcgill, Stuart Mcintyre; (12) Irlandia Północna: partia nie wystawia kandydata

W poprzednich eurowyborach:

W 2009 r. Partia Konserwatywna uzyskała 25 mandatów i zajęła pierwsze miejsce.

Dotychczasowa praca w Parlamencie Europejskim:

Konserwatyście mają w Parlamencie 26 europosłów (jedna posłanka przeniosła się z UKIP w lutym 2013). Zasiadają w stworzonej przez siebie grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Grupa ta opowiada się za wolną przedsiębiorczością, wolną i sprawiedliwą konkurencją, minimalnymi regulacjami ze strony Unii, przeciwko pogłębianiu integracji europejskiej, za zasadą działania jak najbliżej obywateli, utrzymaniem silnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, kontrolą imigracji, równym traktowaniem wszystkich państw członkowskich.

Partia Konserwatywna a Polska:

W Parlamencie Europejskim Konserwatyści zasiadają wspólnie z Polakami z Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski Razem (kiedyś Polska Jest Najważniejsza).

Wraz z otworzeniem granic UK dla Rumunów i Bułgarów na pierwszy plan wysunął się w partii postulat ograniczenia imigracji. Siłą rzeczy fala populistycznych wypowiedzi, w tym także autorstwa premiera Camerona, nie ominęła Polaków i niewielu przyjęło do wiadomości, że była to raczej wewnętrzna rozgrywka z UKIP, a nie rzeczywista niechęć do Polaków. Wspólne interesy Partii Konserwatywną i Polski w Unii Europejskiej to polityka energetyczna, szczególnie opozycja wobec regulowania na poziomie unijnym wydobywania gazu łupkowego, a także sprzeciw wobec narzucania przywództwa w UE przez państwa strefy euro. Ostatnio do wspólnych problemów dołączyła także kwestia ukraińska.

Do kwietnia zeszłego roku przy Partii Konserwatywnej istniała grupa Conservative Friends of Poland.

Tekstu ukazał się na stronach kampanii Vote! Głosuj!

Zobacz też:

Tłumaczenia transkryptu spotu Partii Konserwatywnej

Przewodnik po brytyjskich partiach politycznych przed eurowyborami 2014

Podsumowanie i porównanie postulatów i celów partii brytyjskich przed eurowyborami (tabelka)

Dodaj komentarz

247 More posts in Polityka w UK category
Recommended for you
Andrea Leadsom podała się do dymisji

W środę wieczorem do dymisji podała się liderka Izby Gmin Andrea Leadsom. Probrexitowa była minister...