Krok bliżej do uruchomienia artykułu 50

Izba Gmin ogromną większością poparła w drugim czytaniu krótki projekt ustawy umożliwiającej rządowi uruchomienie artykułu 50. Choć głosowanie miało duże znaczenie polityczne, nie jest to jeszcze formalna zgoda parlamentu na rozpoczęcie procesu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zgodnie z przewidywaniem rządowy projekt ustawy bez problemów przeszedł pierwszy etap legislacyjny. Za projektem dającym premier prawo do rozpoczęcia procesu występowania z UE zagłosowało 498 posłów, przeciw – 114.

W głosowaniu dwie największe partie, rządząca Partia Konserwatywna i opozycyjna Partia Pracy, narzuciły swoim posłom pełną dyscyplinę i obowiązek poparcia projektu. Przeciwko ustawie zagłosowała Szkocka Partia Narodowa (SNP) i Liberalni Demokraci. Z dyscypliny partyjnej wyłamali się: Ken Clarke (Partia Konserwatywna) i ok. 47 posłów z Partii Pracy, kilku zrezygnowało wcześniej z funkcji w gabinecie cieni. Kilkudziesięciu labourzystów wstrzymało się od głosowania, co również naruszyło dyscyplinę partyjną, kierownictwo nie poinformowało dotąd jakie wyciągnie konsekwencje.

W przyszłym tygodniu ustawa trafi do pracy w komisji. Ze względu na swoje znaczenie będzie rozpatrywana przez komisję całej Izby. Na tym etapie nadal możliwe jest zgłaszanie poprawek i część opozycji wciąż liczy, że uda jej się m.in. zapisać w ustawie, że zgoda parlamentu będzie konieczna do przyjęcia nowych ram współpracy UK i UE.

Po przyjęciu ustawy przez Izbę Gmin debata przeniesie się do Izby Lordów, która także ma prawo zgłaszania i głosowania poprawek. Teoretycznie możliwy jest scenariusz, w którym Izba Lordów zmusi Izbę Gmin do ponownego głosowania.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 7 marca ustawa będzie gotowa do podpisania przez Królową. Dopiero Royal Assent da rządowi oficjalnie prawo do poinformowania Unii Europejskiej o zamiarze wystąpienia z UE i formalnego rozpoczęcia negocjacji Brexitu poprzez uruchomienie artykułu 50.

W czwartek rząd ma przedstawić parlamentowi formalny dokument opisujący strategię wycofywania z UE. Dokument ten, zwany białą księgą, także będzie dyskutowany w parlamencie. Rząd zarysował już 12 celów negocjacyjnych w przemówieniu premier May z Lancaster House.

161 More posts in Highlight category
Recommended for you
Boris Johnson liderem Partii Konserwatywnej

Boris Johnson został nowym liderem Partii Konserwatywnej. W środę ma przejąć od Theresy May funkcję...