Oświadczenie z Chequers – najważniejsze punkty – draft

Wpis blogowy, może zawierać nieścisłości

Na podstawie: Chequers Statement

Najważniejsze punkty:

 • ustanowienie obszaru wolnego handlu towarami obejmującego UK i UE [aka członkostwo we wspólnym rynku towarów]

  • UK traktatowo zobowiąże się do podlegania unijnym regułom handlu towarami, tam gdzie to konieczne
  • przy czym parlament ma ostateczne prawo odrzucenia lub przyjęcia danych regulacji. UK zdaje sobie sprawę, że odrzucenie może ograniczyć dostęp do unijnego rynku, doprowadzić do utrudnień na granicach lub wpłynąć na kwestie bezpieczeństwa
  • „regulacyjna elastyczność” w handlu usługami – brak pełnego dostępu do unijnego sektora usług
  • zobowiązanie do niekonkurowania z UE przez obniżanie standardów w obszarach praw pracowniczych i socjalnych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, polityki klimatycznej i ochrony konsumentów
  • wspólne ramy instytucjonalne do spójnej interpretacji i wdrażania ustaleń UK-UE; mają do tego służyć w UK sądy brytyjskie i w UE sądy europejskie. Brytyjskie sądy będą miały wzgląd na dotychczasowe decyzje ETS, ale nie będą zobowiązane do ich przestrzegania; może powstać wspólna komisja do rozstrzygania sporów
 • wprowadzenie docelowo „usprawnionej procedury celnej” spowoduje, że nie trzeba będzie przeprowadzać kontroli celnych na granicach UK/UE, ponieważ będzie to „wspólne terytorium celne” [aka unia celna]; cła będę rozliczane na granicy UK-państwa trzecie: UK będzie pobierać swoje dla towarów zmierzających do UK i unijne dla towarów zmierzających do UE
 • UK nadal zakłada, że backstop nie będzie potrzebny, ale chce mimo wszystko rozwiązać wątpliwości wokół niego [patrz propozycja z maja, w której UK chce by w razie braku nowej umowy handlowej, doszło do de facto utrzymania całego Zjednoczonego Królestwa w unii celnej i wspólnego rynku dla całego UK przez przynajmniej rok]
 • koniec swobodnego przepływu osób, ale stworzenie „ram mobilności” podróżowania i podejmowania pracy dla obywateli UE i UK; UK chce sobie zachować prawo zaoferowania podobnego programu państwom trzecim
 • UK będzie płacić na wspólne działania typu innowacje i badania, ale nie będzie płacić składek
 • przygotowanie do różnych scenariuszy w tym no deal

Komentarz

Diabeł będzie tkwił w szczegółach, ale te poznamy dopiero wraz z publikacją pełnej białej księgi w przyszłym tygodniu. Wiemy, że UK chce naprawdę bardzo bliskich relacji z UE na najbliższy lata. Samo wyjście z UE oznacza jednak, że stanie się państwem trzecim, które być może w przyszłości będzie próbowało – w zależności od układów międzynarodowych – odsunąć się od UE bardziej. Pytanie, czy UE odpuści niepodzielność czterech swobód, narażając się na to, że przez najbliższe lata będzie non-stop negocjować bliskość UK-UE z brytyjskim parlamentem lub kolejnymi rządami.

69 More posts in Brexit_opinie category
Recommended for you
BrexitBrief#35: Długa prosta do no deal

UNIJNA OFERTA BREXITU BEZ ZMIANHUNT KONTRA JOHNSON W DRUGIEJ FAZIE WYBORÓW LIDERA PARTII KONSERWATYWNEJDLA TORYSÓW...