Notyfikacja zamiaru wystąpienia z UE

Notyfikacja zamiaru wystąpienia z UE

Zgodnie z artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej państwo członkowskie chcące wystąpić ze wspólnoty musi formalnie zgłosić ten zamiar, aby móc rozpocząć negocjacje. Sposób i forma notyfikacji nie jest w traktacie sprecyzowana.

29 marca 2017r. premier Theresa May przekazała przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi pismo notyfikujące zamiar wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przez ambasadora Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej Tima Barrowa.

Zarysowując wizję wystąpienia z UE i przyszłych relacji UK-UE, May napisała, że będzie dążyć do „głębokiej i specjalnego partnerstwa” Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej obejmującego aspekty gospodarcze i bezpieczeństwa.

Brytyjskie priorytety negocjacyjne:

 • wypracowanie „głębokiego i specjalnego porozumienia” w sprawie przyszłych relacji UK-UE JEDNOCZEŚNIE z porozumieniem w sprawie warunków wystąpienia z UE
 • ustalenie na wczesnym etapie negocjacji okresów przejściowych między obecnym a nowym ładem
 • rozwiązanie na wczesnym etapie negocjacji kwestii praw obywateli UK w UE i UE w UK
 • ustalenie ogólnych zasad „głębokiej, dynamicznej i szerokiej współpracy” handlowej w ramach „odważnego i ambitnego” porozumienia o wolnym handlu, obejmującego sektor finansowy i sieciowy, i wykraczającego swoim zasięgiem poza porozumienia handlowe zawarte do tej pory przez UE [UK przedstawi swoje propozycje]
 • utrzymanie Common Travel Area z Republiką Irlandii,
 • uniknięcie „twardej granicy” między Irlandią Północną a Republiką Irlandii
 • szczególne uwzględnienie interesów Republiki Irlandii
 • honorowanie zobowiązań z porozumienia o dzieleniu się władzą między republikanami i unionistami w Irlandii Północnej (Belfast Agreement)

Wielka Brytania uznaje:

 • konieczność rozliczenia z praw i obowiązków Wielkiej Brytanii jako państwa występującego z UE w duchu przyszłego partnerstwa
 • konieczność wyjścia ze wspólnego rynku
 • utratę wpływu na europejskie przepisy regulujące funkcjonowanie gospodarki
 • konieczność dostosowania się brytyjskich firm, które będą chciały w przyszłości prowadzić wymianę handlową z UE do europejskich standardów
43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...