[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill)

Znana także jako Wielka ustawa uchylająca, ważna ustawa konstytucyjna, obecnie na etapie projektu (drugie czytania w Izbie Gmin), powstała ponieważ występując z UE, Wielka Brytania musi oddzielić swoje prawo od unijnego.

Ustawa tworzy mechanizm przeniesienia dorobku prawnego Unii Europejskiej – acquis communautaire – bezpośrednio do prawa brytyjskiego oraz uchyla Ustawę o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., na mocy której prawo unijne miało bezpośrednie zastosowanie w Wielkiej Brytanii i było ważniejsze niż prawo brytyjskie. Rząd uważa, że przyjęcie całego dotychczasowego prawa UE ułatwi negocjacje umowy o nowych relacjach ze wspólnotą, a także zapobiegnie w dniu Brextu stworzeniu się „czarnej dziury” w brytyjskim prawie, które przez ostatnie 40 lat tworzono i formułowano przynajmniej częściowo na bazie i z odniesieniami do unijnych przepisów. Ponadto, gdy obecne regulacje staną się częścią praw brytyjskiego, brytyjski parlament będzie mógł je dowolnie zmieniać.

Kontrowersje związane z ustawą dotyczą przede wszystkim wykorzystania przy jej realizacji tzw. klauzuli Henryka VIII, na mocy której rząd może tworzyć prawa przez proklamację z pominięciem procedury parlamentarnej. Rząd argumentuje, że wykorzysta te uprawnienia jedynie do wprowadzania zmian o charakterze technicznym lub administracyjnym, np. do zastąpienia w brytyjskim prawie odniesień do instytucji unijnych ,odniesieniami do instytucji brytyjskich, gdyż poddanie kilku tysięcy nieistotnych zmian pod głosowanie w parlamencie de facto zablokowałoby jego pracę.  Opozycja twierdzi jednak, że ministrowie odbierają uprawnienia demokratycznie wybranych reprezentantom społeczeństwa i pozbawieni demokratycznej kontroli parlamentu mogą podejmować decyzje bez nadzoru i wiedzy społeczeństwa.

Obowiązujące w UK unijne prawo to według rządowych wyliczeń ok. 12 tys. regulacji. Ponadto parlament przyjął blisko 8 tys. instrumentów statutowych i 186 ustaw wdrażających prawo unijne w UK. Cały unijny dorobek prawny to ponad 80 tys. aktów prawodawczych.

Drugie czytanie ustawy i debata odbędą się w czwartek 7 września. Drogę ustawy przez parlament można śledzić tu. Ustawa ma wejść w życie w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które przewiduje się na marzec 2019 r.

Ustawa pierwotnie okrzyknięta jako Wielka ustawa uchylająca została zapowiedziana przez premier Theresę May w październiku 2016 r. jako sposób na przeniesienie  istniejącego cały dorobku prawnego Unii Europejskiej do prawa brytyjskiego i uchylenia Ustawy o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., która wprowadziła UK do UE. Projekt ustawy został oficjalnie zapowiedziany w mowie tronowej 21 czerwca i opublikowany 13 lipca 2017 r. jako the European Union (Withdrawal) Bill.

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
Słownik Brexitu

Brexit znaczy Brexit, ale co to jest Brexit? Co się wydarzy i kiedy w związku...