Modele relacji z Unią Europejską

Modele relacji z Unią Europejską

Wielka Brytania zapowiedziała, że chce wypracować własny model relacji z Unią Europejską. Z analizy dotychczas umów zawartych przez UE o bliskiej współpracy z państwami trzecimi oraz deklaracji Ministerstwa ds. wystąpienia z Unii Europejskiej wynika, że będzie to model najbardziej zbliżony do relacji Kanada-UE.

Dotychczas istniejące modele:

Model norweski:

 • utrzymanie dostępu do jednolitego rynku poprzez dołączenie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału;
 • brak wpływu na regulacje dotyczące jednolitego rynku
 • członkowie muszą wdrożyć unijne regulacje dotyczące jednolitego rynku oraz wpłacać składkę na fundusze i programy unijne
 • wyjście z unii celnej, a więc konieczność przestrzegania przepisów dotyczących pochodzenia towarów
 • utrzymanie niezależności w obszarze rolnictwa i rybołówstwa, handlu zagranicznego i spraw zagranicznych

Model szwajcarski:

 • model częściowego dostępu do jednolitego rynku oparty na serii dwustronnych umów wynegocjowanych w długim okresie czasu, w przypadku Szwajcarii 300, w tym dotyczących dostępu do rynku w różnych sektorach
 • brak wpływu na regulacje dotyczące jednolitego rynku
 • konieczność akceptacji swobodnego przepływu osób
 • znaczne składki do budżetu UE

Model turecki

 • porozumienie dotyczące handlu i spraw gospodarczych i członkostwo w unii celnej
 • ograniczony dostęp do jednolitego rynku w obszarze produktów przemysłowych i przetworzonej żywności
 • członkostwo w unii celnej oznacza uproszczone przepisy dotyczące pochodzenia produktów

Model kanadyjski (CETA)

 • porozumienie o wolnym handlu z UE
 • zniesienie barier celnych na większość produktów rolnych i przemysłowych
 • nie obejmuje usług publicznych
 • częściowy dostęp do jednolitego rynku
 • dostęp do przetargów na zamówienia publiczne
 • brak składki do unijnego budżetu
 • brak swobodnego przepływu osób
43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...