Minister w liście zapewnia o gwarancjach dla obywateli UE

Portal Conservative Home ujawnił treść listu minister spraw wewnętrznych Amber Rudd do posłów Partii Konserwatywnej, w którym uspokaja ona, że po rozpoczęciu procesu występowania z UE zagwarantowanie praw nabytych dla obywateli UE mieszkających w UK będzie priorytetem rządu. Minister zapewnia także, że bez zgody parlamentu nie zmienią się zasady polityki migracyjnej, ani dla obecnie już mieszkających w UK obywateli UE, ani dla tych, którzy dopiero z UE się przenoszą.

6.02.2017

Drodzy Posłowie i Posłanki,

W sprawie: obywatele UE w Wielkiej Brytanii

Obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący już w Wielkiej Brytanii wnoszą istotny wkład zarówno w nasz rozwój gospodarczy, jak i społeczny. Ostatnio w rozmowach ze mną kilku kolegów starało się uzyskać gwarancje zachowania ich [obywateli UE] statusu po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że obywatele UE nie powinni być traktowani inaczej niż z pełnym szacunkiem i uznaniem dla ich wkładu nie tylko w rozwój gospodarki, ale także w funkcjonowanie usług publicznych, takich jak NHS. Bez nich bylibyśmy biedniejsi, a nasze służby publiczne – słabsze. Dlatego też zagwarantowanie ich statusu, jak też statusu Brytyjczyków w UE, będzie naszym priorytetem zaraz po uruchomieniu artykułu 50 i rozpoczęciu negocjacji.

Wiem, że część kolegów i koleżanek jest zaniepokojonych tym jak długo potrwa rozwiązanie tej kwestii, ale rząd utrzymuje swoje zobowiązanie do priorytetowego przyznania gwarancji obywatelom UE w UK i UK w UE po uruchomieniu artykułu 50. Spowolnienie [w rozwiązywaniu tej kwestii] wynika nie tyle z zasady, co z uwarunkowań czasowych, ponieważ kilka państw UE nalega, żeby przed notyfikacją nie prowadzić negocjacji i dlatego nic nie można ustalić przed uruchomieniem artykułu 50.

Chciałabym także zapewnić kolegów, że parlament będzie miał szansę debatowania nad tą kwestią i głosowania w tej sprawie w przyszłości. Wielka ustawa uchylająca (Great Repeal Bill) nie zmieni naszego systemu imigracyjnego. Zmiany wprowadzimy poprzez odrębną ustawę imigracyjną i następujące po niej ustawodawstwo wtórne, dlatego bez zgody parlamentu sytuacja obywateli UE się nie zmieni, bez względu na to czy już mieszkają w UK czy dopiero przenoszą się z UE.

Zawsze wyraźnie mówiłam, że po wystąpieniu z UE będziemy mieć taki system migracyjny, który wspiera naszą gospodarkę i chroni nasze usługi publiczne i z tego powinno wynikać zabezpieczenie prawa przebywających już tutaj obywateli UE, jak też stworzenie nowego systemu imigracyjnego dla osób przyjeżdżających po wystąpieniu z UE.

Ale nie chodzi tylko o zagwarantowanie brytyjskim firmom i sektorowi publicznemu dostępu do poszukiwanych przez nich pracowników; rozstrzygnięcie tej kwestii jak szybko to będzie możliwe i zapewnienie pewności, której potrzebują, aby nadal wnosić wkład w rozwój tego kraju, jesteśmy także winni obywatelom UE.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się użyteczne i oczywiście chętnie spotkam się z kolegami i koleżankami, którzy mają dalsze wątpliwości.

Z wyrazami szacunku

Rt Hon Amber Rudd MP

Minister Spraw Wewnętrznych

Tłumaczenie: Green Cat Tłumaczenia, tłumaczenie nieautoryzowane na podstawie treści zamieszczonej na portalu Conservative Home.

 

113 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
UE zgadza się przesunąć brexit do 31 października

Mimo oporów Francji 27 państw członkowskich i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przesunięcie terminu...