Labour chce sprawiedliwej polityki migracyjnej – relacja z letniej konferencji Fabian Society

„Skandal Windrush dał możliwość zmiany narracji na temat migrantów, stworzenia polityki opartej na zasadach sprawiedliwości i prawach człowieka, nie nagłówkach Daily Mail” – powiedziała na letniej konferencji Fabian Society Diane Abbott.

Według minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni za powstanie środowiska wrogiego imigrantom odpowiedzialna jest sama premier Theresa May, poprzednia szefowa Home Office. Skutkiem jej działań według Abbott była między innymi deportacja legalnie przebywających w UK potomków migrantów z lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku z pokolenia Windrush.

Diane Abbot nie tylko broniła wkładu migrantów – tych ze Wspólnoty Brytyjskiej, ale „także z innych części świata” – w tworzenie sektora usług publicznych w UK i kształtowanie brytyjskiego społeczeństwa, ale też wprost oskarżyła torysów o „świadomą próbę czerpania politycznych korzyści z narracji wrogiej wobec migracji”. Wśród retorycznych zabiegów wymieniła m.in. przedreferendalny, „polityczny” pomysł Davida Camerona by ograniczyć migrację netto do UK do dziesiątek tysięcy, który cały czas obowiązuje Partię Konserwatywną, ponieważ znalazł się w programie wyborczym Theresy May.

Według Abbott konserwatyści posługiwali się mitami na temat imigracji, na przykład powtarzając, że ich liczna obecność w UK powoduje brak mieszkań, zmniejszanie płac, czy nadmierne obciążenia służby zdrowia i szkolnictwa. Według Labour przyczyną niedociągnięć w tych obszarach są cięcia budżetowe obecnego i poprzedniego rządu. Abbott zapowiedziała, że dojście Partii Pracy do władzy położy kres wyznaczaniu celów migracyjnych: Labour oprze politykę migracyjną „na zasadach sprawiedliwości i prawach człowieka, nie nagłówkach Daily May”.

Brexit według Partii Pracy

Rzecznik ds. Brexitu w Partii Pracy Keir Starmer w rozmowie z Sienną Rodgers z LabourList odrzucił stosowanie pojęć „miękki” i „twardy” Brexit.
Wyjaśniając stanowisko Labour, powiedział, że wynik referendum oznacza, że UK przestanie być stroną unijnych traktatów i w konsekwencji opuści dzisiejszą unię celną i wspólny rynek. Jednak Labour chce starać się, by nowy traktat możliwie jak najściślej odzwierciedlał korzyści płynące z członkostwa w tych dwóch strukturach. Stąd dążenie do nowej unii celnej z UE i deklaracja chęci utrzymania standardów i praw identycznych z unijnymi np. w obszarze zatrudnienia i produkcji.

Mimo zwiększającego się wśród labourzystów poparcia pomysłu People’s Vote – powierzenia Brytyjczykom w przyszłości w nowym referendum decyzji, czy przyjąć nowe zasady relacji z UE – Starmer opowiada się za pozostawieniem tej kwestii w rękach parlamentarzystów. Jego zdaniem w Izbie Gmin większość posłów chce jakiejś formy unii celnej z UE i gdy tylko projekt ustawy o wystąpieniu z UE wróci do Izby Gmin Labour będzie się o starać zobowiązać rząd do jak najbliższej współpracy z UE w przyszłości.

Mówiąc o roli Labour Starmer podkreślał, że wynik referendum był bardzo wyrównany, ale Theresa May skoncentrowała się na wypełnianiu woli wyborców Leave, zapominając o pozostałych częściach elektoratu. Tę myśl podchwycił także Ed Miliband, w którym niektórzy z Fabian widzą nowego Neila Kinnocka, gdy Jeremy Corbyn, jak niegdyś Michael Foot, zaprowadzi partię zbyt daleko na lewo. Miliband stwierdził, że konserwatyści starają się reprezentować wyborców Leave, LibDems zwracają się do elektoratu Remain, a Labour jako jedyna partia próbuje reprezentować interesy obu grup.

W szerokim ujęciu potwierdzają to wyniki badań WhatUKthinks. Profesor John Curtice napisał ostatnio, że wyniki ostatnich wyborów lokalnych potwierdzają, że leaversi to znaczna część elektoratu Theresy May. Choć Labour w ostatnich odniosła kilka spektakularnych sukcesów między innymi, przejmując kontrolę nad radą Tower Hamlets, to obecna na konferencji Deborah Mattinson z Britainthinks nie na dla Partii Pracy dobrych wieści. Oceniwszy wyniki jako „niewystarczająco dobre” przytoczyła rezultaty badań, według których choć wyborcy mają najbardziej ponure nastawienie do sytuacji politycznej w kraju od lat, to w Labour widzą troskę i współczucie, ale i brak kompetencji. Dlatego wolą „skoncentrowaną i zdeterminowaną” Theresę May.

248 More posts in Polityka w UK category
Recommended for you
Theresa May ogłosiła rezygnację

Premier Theresa May ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska liderki Partii Konserwatywnej z dniem 7 czerwca....