Jednolity rynek europejski

Jednolity rynek europejski (European Single Market)

Współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej doprowadziła do zniesienia barier między nimi i stworzenia jednego wewnętrznego rynku, na którym towary, osoby, usługi i kapitał mogą się swobodnie przemieszczać bez kontroli na wewnętrznych granicach. Jednocześnie, aby znieść utrudnienia w wymianie handlowej wynikające z różnic w przepisach poszczególnych państw, członkowie UE zgadzają się na stopniowe ujednolicenie przepisów prawnych.

Obok czterech podstawowych swobód, wspólny rynek to także m.in. swoboda zakładania przedsiębiorstw, wspólna polityka konkurencji, handlu, transportu, ochrony środowiska, jednolite standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy i wspólna polityka regionalna. Jednolity rynek europejski to najbardziej zaawansowana forma współpracy handlowej państw narodowych.

Pozostania w jednolitym rynku domagają się zwolennicy „miękkiego” Brexitu. Za wystąpieniem z jednolitego rynku są zwolennicy „twardego” Brexitu.

Inne nazwy: wspólny rynek, wewnętrzny rynek.

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...