Co się wydarzy w Izbie Gmin 22 października?

Rząd Borisa Johnsona opublikował w poniedziałek wieczorem (21.10) projekt ustawy wdrażającej porozumienie brexitu do prawa brytyjskiego (WAB lub „brexitowa ustawa Borisa”). Drugie czytanie i pierwsza poważna debata we wtorek. Głosowanie około godziny 19:00

Rządowy projekt WAB m.in.:

a) eliminuje narzucony przez parlament obowiązek przeprowadzenia głosowania politycznego nad treścią porozumienia (Meanigful Vote) w klauzulu 32. Według dziś obowiązującego prawa bez tego głosowania nie będzie ratyfikacji. Spiker odrzucił jednak w poniedziałek wniosek rządu o MV, ponieważ w sobotę rządowy wniosek – choć zmieniony poprawką Letwina – został formalnie przyjęty bez głosowania, a tego samego wniosku w jednej kadencji głosować dwukrotnie nie można,

b) zawiesza klauzulę (33) nakazujące przedstawić złożyć traktat międzynarodowy w parlamencie na przynajmniej 21 dni (CRAIG),

c) zawiera klauzulę (34) o zachowaniu poziomu ochrony praw pracowniczych,

d) wprowadza do prawa UK treść deklaracji politycznej, tzn. wiąże nią przyszły rząd, eliminując możliwość przyjęcia w rozmowach z UE innego kierunku niż umowa o wolnym handlu (np. unia celna, umowa stowarzyszeniowa) (klauzula 31),

e) zakłada, że ewentualne przedłużenie okresu przejściowego, gdyby w ciągu 13 miesięcy nie udało się wypracować nowej umowy handlowej, może być głosowane tylko na wniosek rządu, tj. parlament sam z siebie nie może o to poprosić (klauzula 30),

Najciekawsze jest jednak to, że rząd chce także przegłosować we wtorek taki sposób procedowania ustawy, aby cały proces legislacyjny w Izbie Gmin zakończył się do czwartku. Tzw. wniosek programowy będzie głosowany po głosowaniu drugiego czytania WAB (ok. 19:20). Możliwe, że po odrzucenia tego wniosku opozycja zgłosi własny sposób procedowano.

To drugie głosowanie zdecyduje, czy UK faktycznie będzie mogło wyjść z UE bliżej 31/10/19 (krótkie przedłużenie raczej i tak będzie konieczne), czy trzeba się spodziewać zgody UE na przedłużenie do 31/01/20. Donald Tusk powiedział we wtorek rano w Parlamencie Europejskim, że jest w trakcie konsultacji z państwami członkowskim w sprawie odpowiedzi UE na pismo Johnsona z 19 października: „Oczywiste jest, że rezultat będzie zależał od tego, co zdecyduje lub czego nie zdecyduje brytyjski parlament”.

Jeśli wniosek programowy zostanie przyjęty, jeszcze we wtorek wieczorem projekt ustawy przeszedłby do etapu pracy w komisji, w tym wypadku komisji złożonej z całej izby. Na tym etapie powinno pojawić się najwięcej poprawek (np. drugie referendum, zmiana kierunku przyszłych relacji z UE z umowy o wolnym handlu na np. unię celną, zawieszenie uprawnień parlamentu ws. decydowania o mandacie do negocjacji przyszłych relacji).

12 More posts in Uncategorized category
Recommended for you
Cel: zatrzymać no deal – jak mogą wyglądać głosowania w Izbie Gmin (analiza)

To jest PingPong - brexitowy blog polityczny Plan na dziś jest następujący: - o 12:00...