Brytyjskie propozycje statusu migracyjnego obywateli UE w UK – podsumowanie

Podsumowanie brytyjskich propozycji statusu migracyjnego obywateli UE w UK w zależności od daty przyjazdu do UK. To propozycje dla osób bez brytyjskiego obywatelstwa, które chcą pozostać w UK po Brexicie.

Opracowanie na podstawie dokumentu konsultacyjnego brytyjskiego rządu.

Poniższe zestawienie ma tylko przybliżyć ogólne zarysy propozycji brytyjskich, dalsze szczegóły znajdują się w zalinkowanym dokumencie (wersja angielska). Dokument brytyjskiego rządu jest punktem wyjściowym do negocjacji z UE, ostateczne zasady zostaną uzgodnione w negocjacjach z UE

 

 1. Przyjechałem/łam do UK przed 29 marca 2017 i mieszkałem/łam tu dłużej niż 5 lat.
 • Twoje prawa po Brexicie nie powinny się zmienić, zachowasz prawo do pracowania i mieszkania w UK, a także dostęp do NHS-u i świadczeń, możesz stracić prawo do głosowania w wyborach samorządowych
 • Po Brexicie będziesz musiał/a wystąpić do Home Office o dokument potwierdzający Twój „settled status„, nawet jeśli masz już dokument potwierdzający Permanent Residence
 • Na wyrobienie nowych dokumentów będziesz mieć prawdopodobniej czas do końca tzw. okresu przejściowego (około 2 lata po dniu Brexitu), kiedy ten dokument stanie się niezbędny do dalszego zamieszkiwania w UK.
 • Uzyskanie „settled status”:
  • pozwoli Ci mieszkać i pracować w UK tak długo jak zechcesz z prawami podobnymi do praw przysługujących obywatelom UK
  • proponowane warunki uzyskania „settled status”:
   • 5 lat nieprzerwanego zamieszkiwania w UK (lista wymaganych potwierdzających to dokumentów zostanie przedstawiona w przyszłości, UK proponuje m. in. zniesienie unijnego wymogu posiadania ubezpieczenia (CIS) przez osoby „nieaktywne zawodowo”)
   • Pozytywna ocena „zachowania i przeszłości kryminalnej”, w tym szczególnie „niestanowienie zagrożenia dla UK”.
 • Jeśli jesteś uprawniony do „settled status”, to Twoje dzieci również, niezależnie od tego czy przyjadą do UK przed czy po Brexicie, niezależnie od tego gdzie i kiedy się urodzą.
 1. Przyjechałem/łam do UK przed 29 marca 2017 i mieszkam tu krócej niż 5 lat.
 • Twoje prawa po Brexicie nie powinny się zmienić, zachowasz prawo do pracowania i mieszkania w UK, a także dostęp do NHS-u i świadczeń, możesz stracić prawo do głosowania w wyborach samorządowych
 • Po Brexicie, gdy minie okres 5 lat zamieszkiwania w UK, będziesz musiał/a wystąpić do Home Office o dokument potwierdzający Twój „settled status„, który pozwoli Ci mieszkać i pracować w UK tak długo jak zechcesz z prawami podobnymi do praw przysługujących obywatelom UK [zobacz więcej na temat settled status w punkcie powyżej]
 • Jeśli nie będziesz od razu kwalifikować się do uzyskania „settled status” po Brexicie będziesz musiał/a wystąpić do Home Office o dokument potwierdzający tymczasową rezydenturę („leave to remain”) – ten dokument będzie niezbędny po zakończeniu tzw. okresu przejściowego (prawdopodobnie około dwa lata po Brexicie), jeśli do tego czasu nie uzbierasz wymaganych pięciu lat nieprzerwanego zamieszkiwania koniecznych do uzyskania „settled status”.. To samo dotyczy Twoich dzieci, jeśli same nie nabyły prawa do uzyskania „settled status”.
 • „Leave to remain” zagwarantuje Ci prawo do pracy i mieszkania w UK oraz dostęp do usług publicznych i świadczeń na takich samych zasadach jak obecnie
 1. Przyjechałem/łam do UK po 29 marca 2017 lub planuję przyjechać do UK przed dniem Brexitu.
  • musisz obserwować jaką datą graniczną wynegocjują UK i UE od tego zależy Twój dalszy status w UK
  • najprawdopodobniejsza data graniczna to data Brexitu, nie nie ma jednak takich gwarancji
  • jeśli datą graniczną będzie data Brexitu – patrz punkt 2
  • jeśli data graniczna zostanie wyznaczona przed dniem Twojego przyjazdu do UK:
   • możesz pozostać w UK do dnia Brexitu na takich samych zasadach jak obecnie
   • możesz pozostać w UK w tzw. okresie przejściowym, choć nie będzie już obowiązywał swobodny przepływ osób
   • po okresie przejściowym będziesz musiał/a wystąpić do Home Office o dokument potwierdzający tymczasową rezydenturę
   • nie masz gwarancji otrzymania „settled status”, ale jest to nadal możliwe w zależności od nowych reguł polityki migracyjnej
 1. Planuję przyjechać do UK po Brexicie
 • Będą Cię obowiązywały nowe reguły polityki migracyjnej, które nie zostały jeszcze przedstawione.

 

117 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
Johnson sugeruje UE wstrzymanie się z decyzją o kolejnym opóźnieniu brexitu

W piśmie do posłów Izby Gmin premier Boris Johnson daje do zrozumienia, że zachęca Unię...