Brytyjskie propozycje procedury wnioskowania o „settled status”

—————————————————

Uwaga: poniższe informacje dotyczą propozycji funkcjonowania procedury. Ogólne ramy status obywateli UE w UK rząd brytyjski przedstawił w czerwcu 2017 r. Ich podsumowanie w zależności od długości pobytu w UK znajdują się tu. Szczegóły proponowanej procedury ubiegana się o status osób osiedlonych ministerstwo spraw wewnętrznych przedstawiło w czerwcu 2018. Ich opis znajduje się tu.

—————————————————

Według planu rządu brytyjskiego rejestracja obywateli UE mieszkających w UK i nieposiadających brytyjskiego obywatelstwa będzie obowiązkowa. Ma ona służyć ochronie i udowodnieniu w przyszłości praw tych osób m.in. do pracy i mieszkania w Wielkiej Brytanii na zasadach, które zostaną ostatecznie sformułowane w porozumieniu o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Osoby, które przyjadą do UK po Brexicie będą podlegać nowym zasadom polityki migracyjnej, które nie zostały jeszcze przedstawione.

Proponowane zasady ubiegania się o status umożliwiający obywatelom UE legalne pozostanie na Wyspach Brytyjskich po Brexicie:

Jeszcze przed Brexitem Wielka Brytania planuje uruchomić system dobrowolnej rejestracji obywateli UE mieszkających w UK, by umożliwić szybkie złożenie wniosku osobom, którym zalezy na szybkim potwierdzeniu swojego statusu.

O status będzie można ubiegać się jeszcze dwa lata po Brexicie, także będzie na to dużo czasu.

O status trzeba będzie się ubiegać, ponieważ potwierdzi on prawo do pracy, mieszkania oraz inne prawa obywatela UE w UK i odróżni osoby, które przyjechały do UK na starych zasadach od tych, które ewentualnie chciałby przyjechać po Brexicie na nowych zasadach.

Wnioski przyjmowane będą online, proces ma być przyjazny dla użytkownika.

Rząd brytyjski chce by system opierał się na już istniejących danych, co ma zminimalizować liczbę dokumentów, które trzeba będzie dostarczyć.

Koszt złożenia wniosku ma nie przekraczać kosztów wyrobienia paszportu (obecne koszty wyrobienia paszportu: dzieci do 16 roku życia: 46 funtów, dorośli 72,50 – https://www.gov.uk/passport-fees).

Osoby posiadające już permanent residence (PR) zapłacą mniej, a ich proces rejestracji będzie prostszy (weryfikacja tożsamości, zdjęcie, potwierdzenie rezydowania i weryfikacja bezpieczeństwa i niekaralności)

Kryteria gwarantowania statusu:

  • obywatele UE i ich rodziny, którzy zgodnie z prawem zamieszkiwali w UK przed datą, która zostanie określona w porozumieniu o wystąpieniu UK z UE, muszą otrzymać status, jeśli zgodnie z prawem przybywali w UK przez 5 lat jako studenci, pracownicy, osoby samozatrudnione lub samowystarczalne lub członkowie rodzin ww. wymienionych oraz pomyślnie przejdą proces weryfikacji bezpieczeństwa i niekaralności.
  • status będzie można otrzymać niezależnie od posiadania lub nieposiadania Comprehensive Sickness Insurance
  • o ile inne warunki będą spełnione, nie będzie obowiązku dokumentowania wyjazdów z UK
  • nie będzie obowiązku dostarczeniu danych biometrycznych, tylko zdjęcie
  • w przypadku drobnych błędów we wnioskach, nie będą one automatycznie odrzucane, wnioskujący zostanie poproszony o uzupełnienie lub korektę
  • w przypadku odmowy będzie można się odwołać do sądu

Weryfikacja niekaralności ma polegać na samodzielnym zadeklarowaniu przez wnioskującego czy był karany/a w UK lub za granicą, informacje na temat karalności w UK mają być weryfikowane, w uzasadnionych przypadkach będą też weryfikowane informacje o karalności poza UK.

Wielka Brytania już w tej chwili wydala z kraju zagranicznych przestępców, osoby uznane za „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” będą wydalane z UK nawet, jeśli spełniają warunek 5-letniej rezydentury

Nie zmienią się zasady deportacji w przypadku przestępstw popełnionych przed datą wystąpienia z UE: decyzja władz będzie opierać się na ocenie czy dane zachowanie stanowi realne, aktualne i wystarczająco poważne zagrożenie dla podstawowych interesów brytyjskiego społeczeństwa; w przypadku osób, które popełniły przestępstwa i przeszły już taką weryfikację nie będzie ona powtarzana, chyba że pojawią się nowe istotne dowody

W przypadku przestępstw popełnionych po Brexicie obywateli UE będą obowiązywały takie same zasady deportacji jak innych osób nieposiadających brytyjskiego obywatelstwa (m.in. artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

Na podstawie: nota techniczna z dnia 7 listopada 2017 (EN)

117 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
Johnson sugeruje UE wstrzymanie się z decyzją o kolejnym opóźnieniu brexitu

W piśmie do posłów Izby Gmin premier Boris Johnson daje do zrozumienia, że zachęca Unię...