Brexit według Partii Pracy – oficjalny program wyborczy 2017

We wtorek lider Partii Pracy zaprezentował oficjalnie pełny program wyborczy labourzystów, w tym szereg rozwiązań kwestii Brexitu. Jednym z postulatów partii jest niewykorzystywanie obywateli UE jako kart przetargowych w zbliżających się negocjacjach z Unią Europejską.

Na pierwszym miejscu w negocjacjach Partia Pracy stawia brytyjski interes narodowy rozumiany jako ochrona miejsc pracy, standardów życia, praw pracowniczych i środowiska. Partia odrzuca propozycje Brexitu zawarte w białej księdze przygotowanej przez rząd Theresy May. Zamiast tego obiecuje publikację własnej białej księgi, w której za kluczowe uzna zachowanie korzyści z członkostwa we wspólnym rynku i unii celnej. Z Unią Europejską partia chce wypracować nowe, bliskie relacje jako partner, a nie państwo członkowskie.

Dla labourzystów bardzo ważna w czasie negocjacji będzie rola brytyjskiego parlamentu i poddanie ostatecznego porozumienia z UE pod wiążące głosowanie. Partia odrzuca opcję braku porozumienia z UE i, jeśli to konieczne, doprowadzi do negocjacji okresów przejściowych, aby uniknąć tzw. efektu cliff-edge, czyli nagłego rozstania z UE.

Labour obiecuje, że swoboda przepływu osób zakończy się wraz z Brexitem. Już pierwszego dnia po ewentualnym przejęciu władzy labourzyści gotowi są zagwarantować utrzymanie po Brexicie wszystkich istniejących praw obywateli UE mieszkających w UK. Postarają się wywalczyć to samo dla swoich obywateli przebywających w UE. Nowa polityka migracyjna ma być „sprawiedliwa” i uwzględniać brytyjskie interesy gospodarcze, przy czym partia chce skończyć z praktyką obwiniania imigrantów za problemy gospodarcze i czynienia ich kozłami ofiarnymi. Wśród rozważanych opcji przyszłej polityki migracyjnej program wyborczy wymienia: sponsorowanie pobytu migranta przez pracodawcę, pozwolenia na pracę, regulacje wizowe lub połączenie tych trzech opcji.

W przyszłości labourzyści chcą dalszej konstruktywnej współpracy z UE m.in. przy ochronie klimatu, rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego i walce z terroryzmem. Partia chce także utrzymać udział UK w finansowaniu nauki z programu Horizon 2020 i jego następców, a także w tych europejskich agendach, które przynoszą Wielkiej Brytanii korzyści, np. Europejskiej Agencji Leków i programie Erasmus, a także Europolu i Eurojust. Partia chce także dalszego obowiązywania Europejskiego Nakazu Aresztowania

Swoim obywatelom Labour daje gwarancje utrzymania finansowania z europejskich funduszy strukturalnych do roku 2019/2020 na niezmienionym poziomie. Rolnikom obiecuje utrzymanie dostępu do europejskiego rynku rolnego i zachowanie najwyższych standardów ochrony żywności i zwierząt hodowlanych. Partia chce także utrzymać dostęp do europejskiego rynku energii.

Odpowiadając na pytania władz krajowych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, Labour chce wprowadzić „domniemanie dewolucji”, tak aby uprawnienia podlegające decentralizacji w Wielkiej Brytanii, powracając z Brukseli, trafiały od razu na poziom władz krajowych i regionalnych. Zapewnia także, że ostateczne porozumienie z UE weźmie pod uwagę obawy władz krajowych. Partia obiecuje, że żaden region ani kraj Zjednoczonego Królestwa nie ucierpi z powodu wycofania z UE, dotyczy to także projektów utrzymania pokoju i pojednania w Irlandii Północnej. Labour zapewnia, że nie będzie powrotu do twardej granicy między Irlandią Płn. a Republiką Irlandii, ani zmiany statusu Gibraltaru.

Po Brexicie Unia Europejska ma pozostać głównym partnerem handlowym UK, a handel z nią ma obejmować utrzymanie nieograniczonego dostępu brytyjskich towarów i usług do rynku europejskiego. Partia obiecuje współpracę z partnerami handlowymi z całego świata na rzecz wypracowania najlepszych porozumień handlowych i inwestycyjnych „znoszących bariery handlowe i wspomagających tworzenie miejsc pracy oraz podnoszenie życiowych standardów przy zachowaniu ochrony usług publicznych i prawa do regulowania gospodarki zgodnie z interesem narodowym”. Do polityki handlowej Labour obiecuje też włączyć kwestie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Pełni program Partii Pracy ma 143 strony i można go znaleźć tutaj. We wtorek program wyborczy opublikowała także walijska Plaid Cymru. W środę swój program wyborczy opublikuje Partia Liberalnych Demokratów, a w czwartek Partia Konserwatywna.

114 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
Partia Pracy za drugim referendum w sprawie członkostwa w UE

Partia Pracy oficjalnie opowiedziała się za organizacją drugiego referendum ws członkostwa UK w Unii Europejskiej....